วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง

ความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
๑.พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้างปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน๒-๓ต้นพอที่จะมีไว้กินเองในครัวเรือนเหลือจึงขายไป
๒.พออยู่พอใช้ ทำให้บ้านน่าอยู่ปราศจากสารเคมีกลิ่นเหม็นใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาติ(ใช้จุลินทรีย์ผสมน้ำถูพื้นบ้านจะสะอาดกว่าน้ำยาเคมี)รายจ่ายลดลงสุขภาพดีขึ้น(ประหยัดค่ารักษาพยาบาล)
๓.พออกพอใจ เราต้องรู้จักพอรู้จักประมาณตนไม่ใคร่อยากใคร่มีเช่นผู้อื่นเพราะเราจะหลงติดกับวัตถุปัญญาจะไม่เกิด"การจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญ"สำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจการ เป็นอยู่แบบพอมีพอกิน

ไม่มีความคิดเห็น: